Синоніми до слова Передумова

Синоніми до слова Передумова

Приклади використання слова Передумова

Адже саме динамічне економічне зростання виступає як головна передумова пом’якшення суперечностей між зростаю-чими потребами та обмеженими ресурсами.

Своє провідне становище в торгівлі саламандрами ми повинні й можемо забезпечити іншим способом; правда, необхідна передумова для цього — інший стиль ведення справ і багато ширші масштаби, ніж досі. (Вигуки: «Слухайте !»)

Професійне самовизначення і трудова адаптація як передумова успішності кар" єри.

Причинний зв’язок між протиправною поведінкою делінквента і заподіяною шкодою як наступна передумова виникнення деліктної відповідальності розглядається у цивільному законодавстві країн сучасності.

Руйнування — необхідна передумова творення, тому бог-руйнівник одночасно і бог-творець.

Кусання — головна передумова мого буття; проте я завжди кусав у належний час і в належне місце.

Ані одна, ані друга спроба не є «на висоті часів», вони не містять у собі всього минулого в перспективі, а це — необхідна передумова, щоб перебороти його.

— Фізичний принцип , — почав знов лікар , — це передумова чисто вегетативного життя, а психічний, навпаки, робить можливим існування людського організму, для якого рушійною силою існування є дух, здатність мислити.

Матеріальне виробництво — це не більше ніж передумова, що створює уречевлений, предметний світ для власне людського життя, яке проходить саме у сфері культури.

Суперечності реального життя і конфлікт як естетична категорія, що реалізують себе в драматичній і трагічній чи, навіть, у комічній розв’язках, співвідносяться між собою як предмет (передумова) і художній зміст та форма в мистецтві.