Синоніми до слова Передусім

Синоніми до слова Передусім

Приклади використання слова Передусім

Рекламодавці передусім мають зрозуміти свою цільову аудиторію, образ мислення та стиль життя окремих її представників, чинники мотивації купівлі та цінності життя, а також оточуюче потенційного споживача середовище.

Він визначив основні пріоритети розвитку Франції, які включали передусім базові галузі: вугільну промисловість, електроенергетику, виробництво сталі, прокату, цементу, сільськогосподарське машинобудування, транспорт.

Багаті і заможні козаки посилали замість себе до війська передусім своїх збіднілих родичів («братів і свояків»), а також наймитів, що працювали на їх господарстві, або зумисне наймали з цією метою людей з середовища посполитих селян та міщан.

Ні, хліборобська енергія — цс передусім збірна сумлінна праця і почуття відповідальности.

Передусім це пов’язано з тим, що окремі банківські операції та послуги взаємозв" язані, надаються клієнтам одночасно, в одному «пакеті».

Інноваційна стратегія — один із засобів досягнення цілей організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім для даної організації, для галузі ринку, споживачів, країни в цілому.

Успіхи і невдачі підприємства — це передусім успіхи і невдачі менеджменту.

Зрозуміло, чому образ Жінки-Матері персоніфікує цей круг. її перевага зв’язана з самим устроєм осілої хліборобської родини, де потрібні передусім вміння господарювати, витривалість у праці і традиціоналізм у праці.

Викладаючи ставлення до цих обох аспектів комунітаристської критики лібералізму, я хотів би передусім пока зати їх відмінність.

Це стосується передусім дотримання строків виконання цих робіт, від чого залежать і термін служби техніки, і безпосередньо самі витрати на технічне обслуговування та ремо-нти.