Синоніми до слова Перейматися чим

Синоніми до слова Перейматися чим

Приклади використання слова Перейматися чим

Між силою подразника і тривалістю його дії існує обернено пропорційна залежність: чим більша сила подразника, тим меншою є тривалість його дії, що необхідна для виникнення збудження, і навпаки.

Тривалий строк її погашення збільшує ризик інфляції, у зв’язку з чим купонна ставка, як правило, підвищується, і навпаки.

Чим швидше я летіла, тим страх мій дужчав і вже нагадував земний , — той, коли тисячі гадюк ворушилися в грудях і в колінах холонула кров.

А чим, власне, зай-маються політики і не політики, коли розмовляють один з одним, якщо розмовляють, тобто хочуть порозумітися, а значить, мають відповідні пЦ?

Тут же, біля невеличкого віконця, товпилися діти, що мали продемонструвати, чим багатий сільськогосподарський Мейкомб.

Перше запитання: чим відрізняються ці цілі від можливих цілей Б. Хмельницького.

Я хотів розламати гарний манекен, яким я всюди виступав, і показати всім, чим напхано його нутро.

Хочеться мені з Мотрею побалакать, то нема за чим у хату йти, так я нарошне розірвав рукав.

Чим більше респондентів, тим більшою є надія отримати об" єктивні відповіді.

Билися хто чим міг: шаблями, списами, ятаганами, стріляли з пістолів і мушкетів, кидали каміння, сипали пісок, лили розтоплену смолу, били по головах, по руках, по спинах замашними рожнами.