Синоніми до слова Переймати досвід

Синоніми до слова Переймати досвід

Приклади використання слова Переймати досвід

Саме досвід США став взірцем для імплементації спеціалізованих кластерів в інші регіони світу.

Авторський підхід позначився на аналізі таких понять, як естетичний предмет, естетичний досвід, форма естетичного досвіду тощо.

Хай би які зусилля докладали батьки і вчителі, вони ніколи не зможуть словами переповісти еротичні переживання: знання в цій галузі дає лиш особистий досвід.

Останніх Фіндекано взяв через їхній досвід у сутичках з поріддям Мороку.

Проблема, однак, полягає в тому, що мерзенна Берта Коутс просторікує не лише про свій власний досвід і страждання.

Тоді нарешті в нас по-справжньому буде оцінено багатий зарубіжний досвід країн з розвиненою ринковою економікою.

Весь наш попередній досвід якраз суперечив тому, що я припускав.

Бізнес-план, який використовують для розроблення концепції бізнесу, дає його укладачам досвід стратегічного планування й водночас є керівництвом до виконання.

Признаюся, що я через житейський досвід не вірив у богонаставленість попів чи архієреїв, хоч у самого Бога вірив свято та щиро.