Синоніми до слова Перекручення

Синоніми до слова Перекручення

Приклади використання слова Перекручення

Подібне перекручення постає, коли засновують ідею нації на територіальній засаді і шукають вияснення єдності, яку годі відкрити в крові чи мові, в географічній містиці «природних кордонів».

Бухгалтерський облік і звітність — досліджуються судово-бухгалтерською експертизою для виявлення фактів приписок продукції, напівфабрикатів виробництва і на стадії реалізації для встановлення фактів навмисного перекручення собівартості про-дукції.

В кожному слові, сказаному ним пані де Фервак, була неправда або принаймні жахливе перекручення його власних думок, прекрасно відомих Матильді.

Суттєвість залежить від розміру статті або помилки, яка оцінена за певних обставин, відсутності або перекручення змісту інформації.

Цитування має бу-ти повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора; пропуск слів, речень, абзаців при ци-туванні допускається без перекручення авторського тексту і по-значається трьома крапками.

Але найсуттєвішим недоліком мік-рометодів є можливість навмисного перекручення інформації на-селенням під час опитування (наприклад, приховування частини прибутків з метою уникнення оподаткування).

Ці обидва аспекти — відносини спонукання і відносини визначеного про тилежного змісту — є, кожен для себе, абсолютним процесом перекручення і зміни.

го перекручення почуттів і абсолютної безсоромнос ті з щирістю, відвертістю та правдою.

Ви говорили щиро й відверто, таке почуєш не часто — навпаки, показна люб’язність, холодність або ж безглузде прикре перекручення — звичайна винагорода за чиєсь щиросердя.

Скорочення довгих найменувань рядків не повинно спричинювати перекручення змісту.