Синоніми до слова Перенос

Синоніми до слова Перенос

Приклади використання слова Перенос

Наприклад, зміна посівних строків, щільність висадки рослин, знищення природних розсадників інфекції, що ростуть поблизу культурних рослин, знищення комах перенос ників.

Біля столу попід тильною (задньою, запічною, напільною, примісткою) стіною розміщували довгу дерев’яну лаву, а з зовнішнього боку — маленький перенос ний ослінчик.

У динаміці чисельності по-пуляцій найглибше вивчається роль практично важливих видів: шкідників сільського та лісового господарства, носіїв та перенос-ників збудників захворювань, об" єктів рибного та мисливського промислів.

— Я гадаю, на перших порах ми обійдемось перенос ними установками, згодом використаємо реактор «Гон доли» … — розважливо заговорив Ідерський.

Уторговані від про дажу напою та свічок гроші він мусив за платити священикові за перенос свічки до іншої хати.

Поставимо на га лявині пару воріт, завеземо ще пару перенос них — і мені більше нічого не треба, можу хоч завтра приступати до тренувань.

Перепиши слова, позначаючи в них тільки перший можливий перенос.

Для перенесення передбачено спеціальну службову функцію Нормативы / Служебные функции / Перенос цен на новый год.

Розрахунки затрат за місцем їх виникнення протікають у трьох фазах: розподіл затрат, перенос затрат, нарахування затрат.