Синоніми до слова Переплетення

Синоніми до слова Переплетення

Приклади використання слова Переплетення

Просте полотно виготовляли технікою полотняного переплетення — перемінним натискуванням на дві підніжки, тобто у дві ремізки.

З такого взаємопроникнення, переплетення й концентрації значень і виникає врешті ота застигла в часі думка, якою є кожний твір.

Якісно новим явищем у суспільно-політичному житті початку ХХ ст. було переплетення та взаємовплив робітничого, селянського та національно-визвольного рухів.

Мою увагу привернуло щось блакитно-бурштинове, якесь переплетення світла та кольору.

Наслідком стало значне розширення фінансових ринків цих країн, посилення взаємопроникнення та переплетення національних фінансових капіталів, які почали більш вільно пересуватися з внутрішніх ринків на світові, і навпаки.

«Калина», «Ніч», «Пісня» — це музика кольорів і ліній, гармонійне переплетення червоних хвиль між жіночими обличчями, перевтіленнями в одну сумовиту мелодію, що творить острівець завороженого цвіту — пісню.

Вся рама здригається, і переплетення в танці тіней і світла гойдається в очах.

Я не зводжу очей із переплетення зелених ліній, і чим довше на нього дивлюся, тим дужче прояснюється в голові.

Думка про це протиприродне переплетення доль не залишала Сару.

Зазначимо, що абсолютна спеціалізація у консалтинговій діяльності неможлива через тісне переплетення різних задач.