Синоніми до слова Перепросини

Синоніми до слова Перепросини

Приклади використання слова Перепросини

— Так піди на перепросини до нього, повинися, і, може, якось порозумієтесь.

Певна річ, якщо ці перепросини вам для чогось … придадуться !. .

І невідомо чим скінчився б цей двобій революційної маси з купкою людей, які виступали в невластивій їм ролі вождів революції, коли б не відклик і перепросини самого Оберучева ."

— По правді, се була найгірша ніч у моєму житті, та я добре бачу, що пані тому зовсім не привинна: вона ж сама, жаліючи мене й хотячи втішити, приходила сюди на перепросини; та й ти добре кажеш, чого сю ніч не було, буде іншої якоїсь ночі.

А я прийшов иа перепросини, бо дуже скучив за тобою, наче цілий вік не бачив.

Неголосне бурмотіння-перепросини; Паула дивилась, як Кович обертається.

Усякі перепросини затісняють лиш приязнь поміж загніваними, дають їм змогу пізнати себе ближче.

А врочистий синод лікарів ледве не лускав із реготу, приймаючи його перепросини з підкресленими поклонами та вкляканнями.

Людей накличем, зробим перепросини, щоб знали всі, хто чеше язиком.

Закликали його немов на перепросини і дали щось , — як прийшов, так зараз і ліг, мов підкошений, а до тижня і вмер.