Синоніми до слова Перепідготовка

Синоніми до слова Перепідготовка

Приклади використання слова Перепідготовка

Перепідготовка робітників у системі професійно-технічної освіти спрямована на здобуття ними іншої професії.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівників і фахівців в організації проводиться за формами, поданими на рис.

Професійна перепідготовка робітників найбільш широко практикується в організаціях, що орієнтуються у своїй стратегії розвитку персоналу на власну робочу силу.

В системі профтехосвіти існує три види навчання: початкова підготовка робітників, перепідготовка і підвищення кваліфікації.

Кадрове: підготовка кадрів спеціалістів для фондового ринку, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації, пропаганда знань про цінні папери, етичне виховання, психологічне обслуговування.

Професійна підготовка та перепідготовка керівних кадрів.

Суттєвим є реформування інших ринків, особливо ринку житла Підготовка робітників до змін Перепідготовка Зв’язана з витратою значних коштів.

Управління процесами підготовки та розвитку робочої си-ли : — поліпшення загальноосвітньої підготовки; - широкомасштабна професійна орієнтація; - первинна підготовка, перепідготовка та підвищення квалі-фікації кадрів.

Тому особливого значення набуває прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу як на макро —, так і на мікрорівні та безперервне підвищення кваліфікації і перепідготовка трудового потенціалу.

В яких післядипломних навчальних закладах здійснюється перепідготовка фахівців, що веде до підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня?