Синоніми до слова Переробка

Синоніми до слова Переробка

Приклади використання слова Переробка

І ця переробка зайняла у нього лише кілька хвилин.

Кодифікація нормативних актів ► змістовна переробка і узгодження певної групи нормативних актів, пов’язаних предметом, створення нового єдиного акту.

Назва Новішкі - це переробка з фінського Новеки, що нічого спільного не має з словом «нове».

ВИХОДИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА Раціональне природокористування передбачає не лише зменшення шкідливих викидів у природне середовище, а й комплексне використання природних ресурсів, утилізацію відходів виробництва.

— виробництво, переробка речей, придбання плодів, збільшення кількості речей (наприклад, до будинку прибудували сауну), присвоєння безхазяйних речей;

Дисципліни спеціалізації «Тютюнництво»: технологія вирощування розсади тютюну, технологія вирощування тютюну в польовий період, первинна переробка тютюну, вторинна переробка тютюну, механізація в тютюнництві, економіка тютюнництва.

Основною галуззю отримання доходу при цьому є нафто —, газовидобувна промисловість та відповідна переробка сировини.

Крім того, з розвитком агропромислової інтеграції багато сільськогосподарських підприємств розвивають і такі види діяльності, як переробка сільськогосподарської продукції, виробництво безалкогольних напоїв, вина, пива тощо.

Але не всяка міфологія, тобто не всяка несвідомо-художня переробка природи (тут під природою розуміється все предметне, отже, включаючи і суспільство).

Переробка твердих відходів становить серйозну проблему для всіх країн світу.