Синоніми до слова Переростати що

Синоніми до слова Переростати що

Приклади використання слова Переростати що

Підвищення питомих виробничих витрат у довгостроковому періоді означає, що зазначені чинники почали переростати свої оптимальні розміри і працюють уже не на зниження, а на підвищення собівартості продукції.

На підприємствах почали застосовувати парові машини та найману працю, мануфактурна промисловість почала переростати у фабрично-заводську.

Твердження соціалізму, що приватно —. власницькі елементи капіталізму мають тенденцію переростати в антисоціальні вияви, підставне в умовах нерегульованого, стихійного характеру соціальних відносин і господарської продукції.

Неможливі після того, як ми вселили надію, після того, як ця надія почала переростати у віру !. .

Якщо на ті часи, то можна цілком певно твердити, що на даному етапі село вже починало переростати в місто.

Та підійшла врешті година, коли це надприємне відчуття почало непомітно переростати в надокучливу думку.

Первісний лад послідовно проходить у своєму розвитку декілька етапів, але тільки на певному з них він став переростати в державно організоване суспільство.

Існуючі розбіжності потенційно містять у собі як здатність переростати в конфлікти, так і можливості узгодження, компромісів, оптимізації.