Синоніми до слова Персоніфікація

Синоніми до слова Персоніфікація

Приклади використання слова Персоніфікація

Персоніфікація обліку у Пенсійному фонді участі застрахованих осіб у діяльності на ринку праці; ?

Персоніфікація наших божків помітно мала , — це головно природні сили та метеорологічні явища.

Персоніфікація дерев у казках, піснях, поговірках дуже поширена; пор. випадки в піснях-баладах, коли дерева говорять людською мовою, якщо їх хотять рубати.

Купайло і Марена — персоніфікація двох Божеств, які відповідають двом стихіям: вогню і воді (Сонцю і Хмарі).

Персоніфікація — це наявність у кожної особи персонального рахунку, на якому відображається внесення страхових платежів.

З другого боку, персоніфікація — краща гарантія якості продукції, якщо підприємець указує своє ім'я в рекламі.

Іван Мицик — праведник і персоніфікація організаційної справедливости — ніколи не вагався одверто висловлювати свою думку, навіть якби вона йшла в розріз з усім його оточенням, коли був переконаний про свою рацію.

Адже суб' єктивна «персоніфікація» французького мислителя (Вольтер категорично заперечував творчість Шекспіра) пізніше, як уже зазначалося, була розвинена в запропонованій Гегелем системі художніх еталонів.

Як побачимо далі, ця назва служила рівночасно як персоніфікація чи деі-фікація, себто уосіблення чи обоготворення Дніпра.