Синоніми до слова Позначення

Синоніми до слова Позначення

Приклади використання слова Позначення

Беллінсгаузен наносить на карту групу нововідкритих островів з позначенням навіть крижаних полів.

Олександр Довженко, Зачарована Десна, 1957, 411

Написав [Начко] на конверті ім'я Владка без ніякого. позначення адреси.

Іван Франко, VI, 1951, 302

При складанні генеральних планів [будівництва] користуються умовними позначеннями.

Інженерна геодезія, 1959, 64

Позначення в формулах — як правило, це один символ кирилиці або латинського алфавіту.

Антонюк В., Інформаційні системи і технології у фінансах

з / п Найменування структурної одиниці Ідентифікатор Вимоги до точності Позначення одиниці

Антонюк В., Інформаційні системи і технології у фінансах

Позначення можна виправдати, вважаючи, що перший елемент у дужках індексує відповідний клас.

Брусіловський Б., Інформатика інвестування

Показники Позначення За планом Фактично Абсолютне відхилення Сума податку на прибуток, тис. грн.

Шустіков А., Фінансова статистика

з / п Найменування структурної одиниці Точність Джерело інформації Ідентифікатор джерела Позначення

Антонюк В., Інформаційні системи і технології у фінансах

Позначення агрегатного стану речовини: твердий без індексу, рідкий — індекс (р) і газовий — індекс (г).

Колотило Д. М., Технологічні процеси галузей промисловості

Позначення використовуються при розробці математичного опису алгоритму (формалізованого опису показників).

Антонюк В., Інформаційні системи і технології у фінансах