Синоніми до слова Показ

Синоніми до слова Показ

  1. показування
  2. (для окозамилення) показуха
  3. (фільму) демонстрація
  4. (життя) опис
  5. зображення
  6. покази
  7. свідчення
  8. дані мірчих приладів

Приклади використання слова Показ

Показ товарів у вітрині має відбуватися за планом.

Лук’янець Т., Рекламний менеджмент

Показ товарів у вітринах має послідовний або тематичний характер.

Лукянець Т., Маркетингова політика комунікацій

Показ товару у вітрині має такі переваги перед рекламою в газетах:

Лук’янець Т., Рекламний менеджмент

Показ товарів у вітринах може мати послідовний і тематичний характер.

Лук’янець Т., Рекламний менеджмент

Показ товарів у вітрині має бути наближеним до реальних умов користування.

Лукянець Т., Маркетингова політика комунікацій

Показ нового фільму розпочинався опівночі, а Джоні з Ніно прибули об одинадцятій.

Маріо П’юзо, Хрещений Батько

Показ відбувався без будь-якої реклами і - не брешу — на мій фільм прийшло найбільше людей.

Карпа Ірена, Bіtches Get Everythіng

Показ виста-ви, думали всі, відбудеться у доволі вузькому колі - на корпо-ративі у спонсора, скажімо.

Вдовиченко Галина, Купальниця

Показ-ники цієї групи дають змогу описати та проаналізувати спромож-ність підприємства відповідати за своїми поточними зобов’я — заннями.

Білик М., Фінансовий аналіз

Показ (рух) кожної наступної цілі проводиться, як правило, після закінчення показу (руху) попередньої цілі та зміни (у ході зміни) вогневої позиції.

Ляпа Микола, Вогнева підготовка