Синоніми до слова Полеміка

Синоніми до слова Полеміка

 1. диспут
 2. дискусія
 3. обговорення
 4. суперечка

Приклади використання слова Полеміка

 • Далекі дні, веселі друзі, огонь полемік і образ…
 • Полеміка, як відзначає Ленін, — вдалий засіб розглянути по суті думку противника і прямо висловити власну.
 • Полеміка гуманістів з обскурантами вийшла за межі Німеччини.
 • Полеміка заворушення розпочинається з тління невдоволення, і з їдкого диму обурення.
 • Полеміка заважала мені докладно висловити свої думки, та й сперечатись було ще ранувато.
 • Полеміка з азійським деспотизмом становить домінанту історичної белетристики Василя Яна.
 • Полеміка відбувалася у формі листів, що друкувалися М. Максимовичем у різних періодичних виданнях.
 • Полеміка з цими колегами складає другий, сказати б, сюжет рецензованої тут книжки, на якому варто зупинитись докладніше.
 • Полеміка була викликана також бажанням М. Погодіна «поговорити» з М. Максимовичем «про Богдана, коли закінчиться видання чудового, здається, твору п.
 • Полеміка між протестантами і католиками викристалізувала відповідні полемічні позиції західних конфесій не тільки стосовно одна одної, а й щодо християнського Сходу.
 • Полеміка навколо стабілізаційної політики Світова практика післякейнсіанського періоду доводить, що поряд із ринком суттєву роль у стабілізації економіки відіграє держава.
 • Полеміка відносно цього питання в нашій економічній літературі поки що до спільної думки не привела, що можна вважати об" єктивним явищем, яке ми дослідимо в наступних розділах.