Синоніми до слова Порядок

Синоніми до слова Порядок

  1. (все те що дотримане в правильному стані) упорядкованість
  2. (виконується чітко) організованість
  3. система
  4. черга

Приклади використання слова Порядок

Порядок здійснення міжнародних розрахунків чеками.

Дахно Іван, Зовнішньоекономічний менеджмент

Порядок денний засідання затверджу-ється Комісією.

Крегул Ю., Правові основи державного управління економікою України

Порядок розрахунків із зазначенням валюти платежу.

Єжова Л., Інформаційний маркетинг

Порядок його використання встановлюється статутом.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Порядок витрачання готівки з виручки підприємства.

Лагутін В.Д., Гроші та грошовий обіг

Порядок формування цих показників наведено на рис.

Івахненко В., Курс економічного аналізу

Порядок вторг нення, до вашого відома, був такий.

Платов Леонід, Секретний фарватер

Порядок виплати дивідендів залежить від виду акції.

Федоренко Валентин, Страховий та iнвестицiйний менеджмент

Порядок оцінювання рівня розвитку клієнтської бази.

Парасій-Вергуненко Ірина, Аналіз банківської діяльності

Порядок укладання контракту Переддоговірний період.

Циганкова Т., Міжнародна торгівля