Синоніми до слова Порівнювати

Синоніми до слова Порівнювати

 1. (виявляти близькість чогось) зіставляти
 2. прирівнювати

Приклади використання слова Порівнювати

 • Порівняє гори з долинами, а багатих з убогими.
 • Підійшла [мати] до малюнка, обсмикала рушник, краще квіти порівняла.
 • Порівнювати Морію з фортецею Саурона можна лише через незнання !
 • Порівнювати з азартною грою, мабуть, недоречно, але зараз у наших руках усі козирі.
 • Порівнювати гіпотези та протилежні точки зору доцільно насамперед за логікою та емпіричним потенціалом.
 • Порівнювати доходи та витрати від здійснення альтернативних дій, визначаючи найефективніші напрями використання ресурсів.
 • Порівнювати також можна тижневу, місячну або іншу заробітну плату, але тільки за умови врахування різниці в трива-лості робочого тижня, місяця і т. ін.
 • Порівнювати з процесами, тривалість яких уже відома: з обертанням Землі навколо своєї осі і навколо Сонця, коливаннями маятника … Але все-таки годинники показують час, а не час рухає годинники !
 • Порівнювати ВВП на душу населення можна за допомогою паритету купівельної спроможності (ПКС), який показує співвідношення між двома валютами за їх купівельною спроможністю щодо визначеного набору товарів та послуг.