Синоніми до слова Посередині

Синоніми до слова Посередині

Приклади використання слова Посередині

Можна було вийти на невеличку терасу, що висіла над урвищем, ковтнути холодного повітря й поглянути на безіменний острів, який лежав посередині величезного водного простору.

Всі вони з цікавістю, повагою і разом з тим із мимовільною посмішкою дивилися на молодого чоловіка, який стояв у «сонячному» промінні посередині залу.

До цього красномовного тексту був доданий мальований герб-та сама лопата з рештою причандалля посередині.

У кімнаті панував страшний розгардіяш, усі меблі було зсунуто в один бік, а посередині, перекинутий спинкою на підлогу, валявся стілець.

Потім, ледь змочивши гребінця у воді й зачесавши проділ посередині, я надів перуку.

Я особисто вирішив причалити до берега посередині острова, між пристанями ітауб, щоб стежити одночасно за двома дільницями битви.

При кінці травня московське військо підійшло, щоб з' єднатися з українським між ріками Орлом і Самарою, посередині нинішньої Катеринославщини; командував князь Галіцин.

Довкола стоять глиняні будинки, посередині - ви-сокий королівський палац, збудований із потемнілого від часу каміння.

На високій вежі мляво колихалося біле турецьке знамено з червоною габою по краях і кармінним півмісяцем посередині.

Ми сідаємо на передостанніх рядах угорі, а Маріна з Валіком посередині залу.