Синоніми до слова Посилка

Синоніми до слова Посилка

  1. пакунок

Приклади використання слова Посилка

А посилка та виявилась і не директорові, і не завучеві, а всім нам, учням Паляничківської восьмирічної школи.

Такий погляд на витрати відбиває фактичний стан справ на підприємстві і тому використовується як вихідна посилка в теорії і практиці бухгалтерського обліку.

Познайомившись зі мною, Мехія Гонзалес сказав, що у нього є посилка для мене від моєї дружини Елен Едмонсон.

— Я думаю навіть , — промовив за хвилину , — чи не вказує часом посилка на те, що замах повториться, до того ж незабаром.

Ох, сеньйоре, тут би допоміг подорожник, звичайний подорожник, а не якась посилка.

Невдовзі з головою, мов гарбуз, поспішаю назад, аби застати начальника режиму, бо піде, паскуда, геть і посилка пропаде.

Якщо спробувати інтерпретувати морфізми одночасно як імплікації, то посилка (антецедент) є областю визначення відображення, а наслідок (консеквент) — областю їх значень.

Випадково того самого понеділка, невдовзі по його від" їзді, дружина одержала телеграму, що на її ім'я до Абердінського пароплавства надійшла невелика цінна посилка, на яку вона давно чекала.

Довбешка Я ж подорожника тоді просив у вас: Вам хлопець гуску дав — посилка ж удалась, І цим скінчився торг.

Зовсім випадково його дружина того самого понеділка, невдовзі після від" їзду чоловіка, одержала телеграму, що на її ім'я надійшла маленька, але дуже цінна посилка, яка чекає її в конторі Абердінської пароплавної компанії.