Синоніми до слова Послідовно

Синоніми до слова Послідовно

 1. (один за одним) підряд
 2. поспіль

Приклади використання слова Послідовно

 • Послідовно виконувані процедури облікового циклу (рис.
 • Послідовно набрати: код країни, код міста, номер телефону.
 • Послідовно формує армію, зараз набрано вже більше тисячі чоловік.
 • Послідовно відстоював інтереси українського населення перед російським урядом.
 • Послідовно поєднуючи коробки одну з одною, він міг конструювати з них міцні ланцюги будь-якої довжини.
 • Послідовно здійснювані заходи процесу забезпечення інтелектуальної і кадрової складової економічної безпеки.
 • Послідовно перегортав сторінку за сторінкою, раз по разу затримувався на котрійсь із них, на рядку, а може, й на слові.
 • Послідовно деякі з них відмовлялися від служби в Дивізії, мовляв, вони зголосилися до Дивізії як командири куренів, і на такі пости вони повинні бути призначені.
 • Послідовно, відповідно до різних етапів розвитку соціалістичної економіки, розвивався економічний аналіз, що відповідав потребам командно-адміністративної системи.
 • Послідовно здійснюваний алгоритм регулювання поведінки окремих категорій персоналу підприємства (організації) залежно від результативності діяльності показано на рис.
 • Послідовно завершилася теж започаткована за Юліяна Головінського перебудова всієї ОУН на систему законспірованих п’яток, зглядно трійок, що досі пристосовувано лише до бойової референтури.
 • Послідовно проводячи курс на об' єднання підприємців, держава намагалася контролю-вати випуск продукції, її реалізацію за допомогою приму-сових санкцій, кредитних привілеїв, різного роду гарантій.
 • Послідовно мідний, бронзовий і залізний віки принесли відокремлення ремесла від землеробства та скотарства, появу писемності - її джерелами були малюнки-піктограми та різні види передавання знаків, які існували ще в палеоліті.
 • Послідовно-паралельний технологічний зв’язок — це мережа зв’язків з різними входами вихідної сировини у ряд виробництв з послідовним розгортанням входів у такі виробництва, одно — чи дворівневим напівфабрикатом і кінцевим продуктом.
 • Послідовно застосовуючи принципи класичного лібералізму і методи мікроекономічного аналізу, во-ни зробили об" єктом аналізу не вплив кредитно-грошових і фі-нансових заходів на економіку, а сам процес прийняття урядових рішень.