Синоніми до слова Посібник

Синоніми до слова Посібник

 1. порадник
 2. підручник

Приклади використання слова Посібник

 • Наукові працівники університету [Київського] за останні роки надрукували багато підручників і навчальних посібників та монографій з різних галузей знань.
 • Так по частинах народжувалася перша наукова карта Аральського моря, яка і в середині двадцятого сторіччя є кращим. посібником для навігаторів і для географічного вивчення Аральського моря.
 • Посібник для студентів вищих навчальних зак-ладів.
 • За день перед тим Посібник давав самі застереження.
 • Посібник для працівників органів місцевого самоврядування.
 • Посібник «Рекламний менеджмент» видається в Україні вперше.
 • Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред.
 • Браун П. Посібник з аналізу державної політики / П. Браун: пер. з англ.
 • Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів.
 • Питання відкритості влади: Посібник / Програма сприяння парламентові України.
 • Посібник містить теоретичні та практичні завдання для самоконтролю, предметний покажчик.
 • Мочерний С. В., Устенко О. А, Чеботар С. І. Основи підприєм-ницької діяльності: Посібник.
 • Посібник являє собою збірник філософських текстів-фрагментів з праць філософів різних епох.
 • Посібник по застосуванню нормативно методичних документів Мінагрополітики та ДПА України / За ред.
 • Посібник по застосуванню рекомендацій з управлінського обліку та визначення собівартості / За ред.