Синоніми до слова Поточний

Синоніми до слова Поточний

 1. (пресу) сучасний
 2. (справи) повсякденний
 3. біжучий

Приклади використання слова Поточний

 • Поточний і підсумковий контроль здійснюється за рейтингом.
 • Поточний відпочи-нок переважно проходить за робочим місцем.
 • з / п Облікова номенклатура Поточний облік Підсумковий облік
 • з / п Облікова но-менклатура Поточний облік Підсумковий облік
 • Поточний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи.
 • Поточний фінансовий план складають на рік з розподілом за кварталами.
 • Поточний рахунок, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер.
 • Поточний рахунок може відкриватись також приватним (фізичним) особам.
 • Поточний контроль Об" єктами контролю знань студентів є:
 • Поточний рахунок — це основний рахунок суб" єкта господарської діяльності.
 • Поточний і капітальний ремонти основних засобів продовжують строк їх служби.
 • Поточний варіант проекту може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів.
 • Поточний контроль здійснюється безпосередньо під час розробки та реалізації програми.
 • Поточний дохід характеризує тісний зв’язок споживання з поточним використанням доходу.
 • Поточний ремонт виконують для забезпечення або відновлен-ня працездатності автомобіля.