Синоніми до слова Поточний

Синоніми до слова Поточний

  1. (пресу) сучасний
  2. (справи) повсякденний
  3. біжучий

Приклади використання слова Поточний

Поточний і підсумковий контроль здійснюється за рейтингом.

Кирик Д., Логіка

Поточний відпочи-нок переважно проходить за робочим місцем.

Свірко С., Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

з / п Облікова номенклатура Поточний облік Підсумковий облік

Свірко С., Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

з / п Облікова но-менклатура Поточний облік Підсумковий облік

Свірко С., Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Поточний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи.

Білоус В., Звязки з громадськістю (паблік рилейшинз)

Поточний фінансовий план складають на рік з розподілом за кварталами.

Батенко Л., Планування діяльності підприємства

Поточний рахунок, як і інші рахунки, мають мультивалютний характер.

Герасимович А., Облік і аудит у банках

Поточний рахунок може відкриватись також приватним (фізичним) особам.

Герасимович А., Облік і аудит у банках

Поточний контроль Об" єктами контролю знань студентів є:

Мумінова-Савіна, Судово-бухгалтерська експертиза

Поточний рахунок — це основний рахунок суб" єкта господарської діяльності.

Герасимович А., Облік і аудит у банках