Синоніми до слова Поширення

Синоніми до слова Поширення

 1. розповсюдження
 2. популяризація

Приклади використання слова Поширення

 • Поширення економічного вчення К. Маркса в Росії, зокрема на Україні, значно прискорилося після перекладу в 1872 році першого тому «Капіталу» на російську мову.
 • Значного поширення набудуть машини і знаряддя, які забезпечують виконання кількох операцій за одне проходження агрегату.
 • Поширення і значення в природі та в діяльності людини.
 • Поширення лізингових операцій не призупиняє дії угод оренди.
 • Поширення кредитних товариств обумовило необхідність утворення їх спілок.
 • Поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі.
 • Поширення цієї сили зараз має стороннє від ношення щодо розповсюдження машин.
 • Поширення християнства на Заході та постання нових незалежних церков на Сході.
 • Поширення ринку збуту товарів та послуг компанії в умовах жорсткої конкуренції.
 • Поширення «чор ної смерті» було однією з причин припинення руху німців на схід.
 • Поширення інформації, яка ґрунтується на неперевірених і непідтверджених фактах.
 • Поширення єдиної системи відліку часу пов’язано з утвердженням централізованої влади.
 • Поширення нових технологій можна уявити собі як зіткнення між старими (традиційними) порядками і новими.
 • Поширення дістали змішані форми — президентсько-парламентські та парламентсько-президентські республіки.
 • Поширення фашизму по всій Європі залишило після себе позитивний досвід функціонування корпоративної держави.