Синоніми до слова Приділяти

Синоніми до слова Приділяти

Приклади використання слова Приділяти

Збільшена продуктивність праці дозволила їм робити значні матеріальні запаси та приділяти більше часу діяль-ності, котра не була пов’язана з отриманням засобів до існування (мистецтво, релігія).

Він зацікавлено оглядав його, бо останнім часом почав приділяти деяку увагу і скульптурі.

Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підпри-ємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації.

Тому велику увагу почали приділяти міжфунк-ціональним компромісам.

У сфері освіти нам потрібно почати приділяти увагу питанням, які звичайно ігноруються.

Щоб це сталося, суспільство має приділяти увагу рекламній діяльності, регулювати й удосконалювати її за допомогою ефективних законів, суспільної думки, що виражається вільно, підтримувати соціально корисні й обмежувати деструк-тивні тенденції.

Тобто я цікавився й раніше, але зараз почав приділяти їй особливу увагу.

Але з метою недопущення критичних конфліктних суперечностей, які нерідко ведуть до страйку, необхідно більшу увагу приділяти соціальному партнерству на всіх його рівнях.

Тим часом Іда після д’Аржантонового листа стала приділяти більше уваги господарству: прибирала в кімнаті, готувала синові вечерю і навіть витягла на світ божий книгу для записів витрат, де було безліч пропусків і білих, плям.

Позаяк не мала наміру перетворювати написане в товар, то не мала потреби приділяти багато уваги літературному стилеві.