Синоніми до слова Призводити до

Синоніми до слова Призводити до

Приклади використання слова Призводити до

На думку багатьох західних економістів, використання затратного методу при встановленні внутрішніх цін може призводити до неефективних управлінських рішень.

Вони відчувають значні емоційні перевантаження, що можуть призводити до розвитку у них різноманітних захворювань.

Причинять, наносить убытки — завдавати втрати; призводити до втрати.

Неефективність нагляду може призводити до двох взаємопов" язаних негативних наслідків: допущення порушень встановленої законом процедури та для доказової бази.

Тим не менше, цей перерозподіл може призводити до втрат.

Найтиповішою є думка, згідно з якою інвестиції - це будь-яке вкладення коштів, що може і не призводити ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку.

По-перше, треба відзначити, що навіть логіко-математична дедукція може призводити до помилок та тривіальностей, оскільки, відносно її прагматичного димензіону, вона є процедурою, яку здійснюють «кінечні» люди, які можуть піти невірним шляхом.

Повільність переключення уваги в багатьох видах діяльності є причиною зниження якості роботи і часто може призводити до нещасних випадків, травматизму на виробництві.

Адже основні положення управління можуть не призводити одразу до ломки, руйнації структур, систем, методів менеджменту, які вже склалися, а доповнювати їх, поступово пристосовуючи до нових умов.