Синоніми до слова Призначення

Синоніми до слова Призначення

Приклади використання слова Призначення

— Галю, люба, ти ж знаєш, що в природі єдине призначення всього живого — збереження і розмноження свого виду.

Постулюючи «споживчу (гедоністичну) сутність людини» ніхто з маркетологів особливо не переймався з приводу деякого «вищого призначення людини».

Продаж за рекомендацією може бути дуже ефективним при реалізації товарів виробничо-технічного призначення, так як суттєво знижує ризик недовіри у потенційного покупця.

І краса людини у порівнянні з усіма іншими, найбільш доцільно влаштованими тваринами — це, окрім досконалості, ще й універсальність призначення, посилена і відточена розумовою діяльністю, духовним вихованням.

А потім, коли практично кожен зіткнеться з цією фіхою, подати абсолютно нове призначення цього товару.

Суть основної сили морального призначення є проблемою метафізичною.

Перелік функцій конкретної інформаційної системи залежить від сфери її діяльності, об" єкта управління, призначення та ін.

До розподілюваних відносять ту частину прямих витрат, яка в момент їх здійснення не може бути віднесена на конкретний об" єкт (наприклад, амортизація сільськогосподарської техніки загального призначення).

Тому особливим завданням, пов’язаним із запровадженням національних рахунків у практику вітчизняної статистики, є розробка напрямків аналізу СНР і кожного рахунка окремо, виходячи з їхнього призначення.

Ніщо не свідчило про те, що тут раніше стояли меблі чи устаткування, ніщо не вказувало на призначення цієї величезної споруди.