Синоніми до слова Прий

Синоніми до слова Прий

Приклади використання слова Прий

Пан Ми ко лай вирішив з ночі засісти в ку ку рудзі й сидіти там до ран ку, аж по ки не прий де ли си ця, ймовірно, з ма лим, яко го во на те пер вчить до бу ва ти собі м’ясо на сущ не.

Коли прий-дуть вибори (здається, це мали бути вибори до Верховної Ради), то всіх сіоністів ми виселимо у Сибір, і тебе також ".

Планування в менеджменті означає не що інше, як вибір і прий-няття рішення, відбір найприбутковішої альтернативи з усіх наявних.

Стоять «дари царські» неторкнуті: ті, що «хрещення прий ня ли», похиливши голови, повертаються додому з пригнобленою душею, з розбитим серцем, їм не хочеться пиво-меди пити, їх гнітить сором, зневага.

Відзначається, що давно виникла потреба в чіткій систематизації всіх актів, у прий-нятті спеціального кодексу, в якому було б дано визначення цінного папера.

І слабо дрижачи, мов бореться з тишиною лісу, обзивається відгомін, передає шум дерев, вдруге вже й посліднє: «Не прий-ду !»

Затинаючись від хвилювання, вона голосно прочитала рішення ради дружини про прий няття наших гостей у почесні піонери.

Шекспір у своїх трагедіях вперше порушує питання про природне право людини свідомо і вільно прий мати рішення — діяти або не діяти, виходячи із особистого інтересу.

Як використовують розрахунки точки беззбитковості для прий-няття управлінських рішень?