Синоніми до слова Приймання

Синоніми до слова Приймання

Приклади використання слова Приймання

Так, голов-ному бухгалтерові забороняється приймати до виконання і оформлення документи за операціями, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей тощо.

Оприбуткування урожаю від зернових, олійних та інших культур відображають у Реєстрі відправки зерна та іншої продукції з поля, Реєстрі приймання зерна та іншої продукції, Путівках на вивезення продукції чи Талонах.

З другого боку, житлотовариство зобов’язалось заплатити В. М. Полєсову після приймання роботи спеціальною комісією двадцять один карбованець сімдесят п’ять копійок.

Аудитор має впевнитись у тому, що отримані запаси, виконані роботи та надані послуги документально оформлені відповідно до вимог рахунками-фактурами, платіжними вимогами, актами або довідками приймання виконаних будівельно-монтажних робіт тощо.

На першому етапі здійснюються такі дії, як відкриття в банках рахунків для учасників платіжної системи, створення комп’ютерних систем зв’язку, приймання, оброблення, обліку та передавання інформації, емісія платіжних карток тощо.

Звідти приглушено до линали голоси, гуділи автомобілі - там, як завжди, тривало нічне приймання вантажів.

Розкрийте порядок приймання і видачі готівки у касах підприємств.

При цьому аудитору необхідно звернути особливу увагу на первинний облік приймання і переробки власної давальницької та закупленої сировини.

Основні функції операціоніста — приймання платіжних документів, їх уведення, перевірка правильності введення та передавання технологу для оплати.

При станціях, відкритих для приймання і відправлення контейнерів великої ваги, використовують крани, які дають змогу змінювати ширину контейнерної площадки.