Синоніми до слова Прикла

Синоніми до слова Прикла

Приклади використання слова Прикла

родні ресурси мають соціальну значущість і корисність і є склад ною сукупністю матеріальних елементів і процесів, що постійно розвиваються в часі та в просторі як точка. дотику людського суспільства і природи, сфера прикла дення розуму і сил.

Чаклун був історичною предтечею пророка — як того, що впливає особистим прикла дом, так і месії та спасителя.

Я змучив читача цією аналізою, але я хотів дати прикла ди тих труднощів, які стрічає дослідник мови «Книги Велеса».

За їхнім прикла дом у Стрию, що на Львівщині, також створено музей бджолярства, присвячений західному регіону.

Він дуже гарно роз повідав на уроках, терпляче пояснював, кому що було незрозуміло, наводив цікаві прикла ди.

Історія визвольної борні дає аж надто багато прикла дів, що діється з людиною, коли вона позволить, щоб її ду шу опанував ганебний страх.

Розглянемо відображення операцій з відрядження на прикла-дах.

Без погроз і наказів (своїм прикла дом) заохочує правильно виконувати обов’яз ки. (Свіжість, чепурність, ніжність, м’яка мова, тиха усмішка — таїна жіночої привабливости).

Яскравим прикла дом цього може бути заперечення Сковородою онтологічного ста тусу численных фіксованих у Біблії чудес.

Однак у цілому здат ність жінки до еротичного переживання — прикла дом може бути Сапфо п — залишається недосяж ною для чоловіків.