Синоніми до слова Примноження

Синоніми до слова Примноження

Приклади використання слова Примноження

Примноження продукту викликає зниження ціни на нього.

Насилля існувало й в часи мисливців і збирачів, але тільки поява власності, проблеми її набуття, примноження й захисту сприяли розвитку специфічно військового мислення.

Для збереження та примноження цього потенціалу в Україні прийня-то низку національних комплексних програм.

Держава застосовує і стимули, і примусові заходи, спрямовані на примноження людського капіталу нації.

Існує також накопичення, примноження, втрати, невдачі.

У рік той, молитвами преподобного отця нашого Теодосія, примноження було всіх благ у монастирі його, у полях його був достаток і в худобі приплід, як ніколи.

З погляду популярного богослов’я, вищою формою чернецької «продуктивності» було примноження «Шезаигиз ессіезіа» * молитвою та хо ровим співом.

Диверсифікація — це спосіб примноження основних активів компанії та її технологічного потенціалу завдяки розширенню спектру тих видів діяльності, у яких бере участь компанія.

Збереження, розвиток, примноження генофонду тварин, виведення нових порід, створення клонів, вірусів, рослин, цілеспрямоване управління розвитком генетичних кодів — невідкладне сьогодні завдання у справі вдосконалення порід тварин.

Розвиток історичної науки дає підстави говорити не лише про кількісне примноження історичних знань, а й про підвищення їхньої якості.