Синоніми до слова Примножувати

Синоніми до слова Примножувати

 1. (кількість) збільшувати
 2. (традиції) збагачувати
 3. (успіхи) розвивати
 4. (славу) поширювати
 5. (сили) множити

Приклади використання слова Примножувати

 • Член партії повинен:. берегти й примножувати суспільну, соціалістичну власність — основу могутності і процвітання Радянської Батьківщини.
 • Мільйони жінок плодотворно трудяться в усіх галузях народного господарства, примножуючи багатства нашої Батьківщини.
 • Гріхи свої примножив він.
 • Треба берегти і примножувати бойові революційні традиції Комуністичної партії і радянського народу.
 • Стосовно до нових історичних умов Ленін розвинув і примножив теоретичну спадщину своїх великих учителів.
 • Б. Д. Грінченко. дуже багато зробив для української культури, примножив духовні скарби українського народу, борючись за його національне і соціальне визволення.
 • Кожна гідротехнічна споруда, особливо в складних умовах Сибіру, — це своєрідна школа і лабораторія, яка примножує досвід радянського гідробудівництва, рухає його вперед.
 • В численних театрах Радянського Союзу і за його межами різноманітні вистави «Кам'яної квітки» примножують і збагачують практику інсценізації балетної спадщини великого радянського композитора [С. Прокоф'єва].
 • Ветерани виробництва дають своїм молодим спадкоємцям наказ шанувати хліборобську честь, примножувати успіхи.
 • Неопубліковані вірші Тичини пройняті такою ж комуністичною переконаністю, як і все, що було досі знане народом. А інтимність цих поетичних записів примножує їх емоціональний вплив, посилює їх переконливість.
 • Мужній екіпаж корабля-супутника «Восход-2» ще більше примножив космічну славу нашої соціалістичної Батьківщини.
 • Вони затирали жилясті руки та, здибавши один одного, знай примовляли: — Рій, мороз, мороз! Боже його примнож!
 • — Тимофійку, бог би ті здоров’ячко примножив. Поможи, браччику.