Синоніми до слова Приєднати

Синоніми до слова Приєднати

Приклади використання слова Приєднати

Такого ходу вимагала воєнна стратегія, але Мазепа, раз перейшовши Дніпро, рішив приєднати Правоберіжжя до Гетьманщини навіки.

Щоб стати абсолютним монархом, він намагався приєднати до спадкових саксонських володінь Ліфляндію й Естлян ‑ дію, а також Трансільванію й Молдавію.

А з метою гарантії одержання контрибуції і з метою виконання Хівою умов мирної угоди — аби уникнути непорозумінь в майбутньому — ухвалено приєднати Хіву до імперії на вічні часи.

Тому й наше Військо разом із наказним гетьманом Ни зового Вій ‑ ська Золотаренком, довірившись обіцянкам і запевненням Вели ‑ кого Князя Московського, спершу було за те, щоб приєднати Лит ‑ ву до Великого Князя Мос к овського.

Рішучими заходами І. Мазепа намагався приєднати Правобережну Україну до Гетьманщини і перебрати керівництво над правобережними полками, чим фактично усував від влади С. Палія.

Я вже казав, що Спенсфілд і Ремізов дали нам список з дванадцяти чоловік, яких можна було приєднати до нашого гурту.

Індійці, звичайно, захоплювали на війні полонених, але для того, щоб приєднати їх до свого племені на правах рівних з рівними або вбити для якихось темних релігійних обрядів.

Збереглося кілька його листів до польського короля, в яких він просить надіслати йому в поміч коронні війська, щоб спільно з ними вигнати орду й приєднати також і Лівобережну Україну до Польщі.

Благочестива ж та диякониса доклала багато зусиль, аби навернути його до доброї віри і приєднати до святої Церкви.

Олена просить приєднати до моїх її найщиріші новорічні побажання.