Синоніми до слова Продаж з торгів

Синоніми до слова Продаж з торгів

Приклади використання слова Продаж з торгів

Початок, закінчення, призупинення торгів і перехід до іншого виду ф’ючерсного контракту та іншого строку поставки виника-ють по команді розпорядника торгів.

Для ілюстрації розглянемо два такі види: продаж позичених цінних паперів, купівля з частковою оплатою позиченими коштами.

Залежно від складності об" єкта і предмета торгів тендерний комітет установлює відповідний термін експертизи оферт, що не може перевищувати шести місяців з моменту розкриття внутрішнього конверта.

До активних торговельних операцій належить придбання векселів, а до пасивних — продаж придбаних векселів.

Для банків: розширення сфери діяльності банку; «перехресний» продаж додаткових продуктів і послуг власни-кам карток; отримання додаткового доходу в формі комісійної винагороди та процентних надходжень.

Воно може здійснюватись як за результатами біржового дня (кінцеве котирування), так і в процесі торгів (проміжне котиру-вання).

Купівля та продаж землі мають місце тільки між резидентами.

Вступають у фізичне володіння товарами та укладають угоди на їх ку-півлю і продаж.

Підвищення ставки податку на продаж та глибокий розрив між попитом і пропозицією.

Тим часом сорока таки знала, що казала: вона, бачите, була на подвір" ї в дядька Максима й бачила, як Максим сани ладив; чула й те, як Максим говорив Івасеві, що поїде зрубає сосонку та повезе на продаж.