Синоніми до слова Продуктивний

Синоніми до слова Продуктивний

Приклади використання слова Продуктивний

Він заснований на передбаченні людських реакцій і тому не завжди продуктивний на практиці.

Сукупність цих процесів характеризується тією самою двоїстістю (подвійністю) що й стан господарства, тобто має продуктивний характер (див. рис.

Таким чином, існує три функціональних форми капіталу підприємства — грошовий, продуктивний, задіяний у процесі виробництва, і товарний.

Продуктивний трудовий потенціал — це можливості працівника підприємства генерувати економічні й неекономічні результати виходячи з існуючих умов діяльності у рамках певної організації.

Якщо б така сама відвага була з боку українського учительства й по інших школах, замість нашої половинчастости у мовній проблемі, то зужиту енергію на мовному відтинку можна було використати в куди кращий і більше продуктивний спосіб.

Продуктивний торговий агент — це такий працівник, який час від часу просто-таки мусить підвищувати свою кваліфікацію.

Візер виміряв співробітництво, що приноситься фактором продуктивний вклад.

Зрозуміло, маючи такий продуктивний «перегінний апарат», чайки, баклани, альбатроси, буревісники й пелікани можуть без усякої шкоди пити морську воду.

— Україна вступила у найкращий, продуктивний період своєї історії.

Як відомо, частина корму витрачається на підтримання життєдіяльності тва-рин (підтримувальний корм), а частина — на досягнення заданої продуктивності (продуктивний корм).