Синоніми до слова Продуктивний

Синоніми до слова Продуктивний

  1. (працю) плідний
  2. плодотворний
  3. (процес) результативний
  4. (суфікс) словотворчий
  5. продукційний

Приклади використання слова Продуктивний

До продуктивної роботи належать дії робітника або керованої ним машини, що безпосередньо випливають із змісту даного процесу при раціональній техніці і організації праці.

Карл Маркс, Капітал, т. I, кн. I, 1952, 507

Тільки той робітник продуктивний, який виробляє для капіталіста додаткову вартість або служить самозростанню вартості капіталу.

Методика викладання фрезерної справи, 1958, 213

В них [майстернях] можна застосовувати найбільш продуктивну форму навчання — урок.

Хлібороб України, 2, 1966, 5

Мислення характеризується тим, що воно є цілеспрямованим і продуктивним процесом.

Наука і життя, 4, 1956, 10

Досвід показав, що укрупнені ланки, до складу яких входять колгоспниці і механізатори, найбільш продуктивні.

Наука і життя, 8, 1959, 5

Доведено, що існує продовження продуктивної товщі Великого Донбасу на Захід.

Економічна географія СРСР, 1957, 70

Кожна суспільно-економічна формація, рухаючи вперед розвиток продуктивних сил, створює свою матеріально-технічну базу, яка характеризує певну епоху в розвитку суспільства.

Бджільництво, 1965, 32

Розрізняють тваринництво робочого напряму, яке дає тяглову силу, і тваринництво продуктивне, яке дає молоко, м’ясо, шерсть тощо.

Вечірній Київ, 18. X 1958, 3

Продуктивним називається той взяток, який, дає можливість бджолам не тільки наносити потрібну для свого життя кількість меду, але й створити запаси його, які називаються товарним медом.

Курс сучасної української літературної мови, I, 1951, 347

Продуктивний торговий агент — це такий працівник, який час від часу просто-таки мусить підвищувати свою кваліфікацію.

Павленко А., Маркетинг