Синоніми до слова Продуктивний

Синоніми до слова Продуктивний

 1. (працю) плідний
 2. плодотворний
 3. (процес) результативний
 4. (суфікс) лінґ
 5. словотворчий
 6. продукційний

Приклади використання слова Продуктивний

 • До продуктивної роботи належать дії робітника або керованої ним машини, що безпосередньо випливають із змісту даного процесу при раціональній техніці і організації праці.
 • Продуктивна праця;.
 • Тільки той робітник продуктивний, який виробляє для капіталіста додаткову вартість або служить самозростанню вартості капіталу.
 • Удосконалення знарядь праці робило полювання на тварин дедалі продуктивнішим.
 • В них [майстернях] можна застосовувати найбільш продуктивну форму навчання — урок.
 • Мислення характеризується тим, що воно є цілеспрямованим і продуктивним процесом.
 • Досвід показав, що укрупнені ланки, до складу яких входять колгоспниці і механізатори, найбільш продуктивні.
 • Доведено, що існує продовження продуктивної товщі Великого Донбасу на Захід.
 • Кожна суспільно-економічна формація, рухаючи вперед розвиток продуктивних сил, створює свою матеріально-технічну базу, яка характеризує певну епоху в розвитку суспільства.
 • Розрізняють тваринництво робочого напряму, яке дає тяглову силу, і тваринництво продуктивне, яке дає молоко, м’ясо, шерсть тощо.
 • Продуктивним називається той взяток, який, дає можливість бджолам не тільки наносити потрібну для свого життя кількість меду, але й створити запаси його, які називаються товарним медом.
 • Продуктивний торговий агент — це такий працівник, який час від часу просто-таки мусить підвищувати свою кваліфікацію.
 • Продуктивний трудовий потенціал — це можливості працівника підприємства генерувати економічні й неекономічні результати виходячи з існуючих умов діяльності у рамках певної організації.