Синоніми до слова Проектувати

Синоніми до слова Проектувати

Приклади використання слова Проектувати

Російським дослідникам властиво проектувати своє власне ставлення до галичан на всіх східних українців.

Я по-справжньому старанно почав проектувати отого свого нащадка, який зумів би досягти і набагато перевищити рівень Людини.

Це відкриття дало змогу проектувати раціональні методи виконання виробничих операцій шляхом усунення зайвих непродуктивних рухів, що значно підвищувало продуктивність праці.

У межах виконання прогностичної функції філософське знання випереджає відображення дійсності, допомагає людству проектувати майбутнє, коригувати його розвиток.

Хоч яке важке було б завдання, Знайко, Фуксія і Рибка, а також професор Зірочка одразу ж заходилися проектувати міжпланетний корабель.

Проте останнім часом у різних країнах почали проектувати та будувати припливні електростанції, ПЕС.

Принцип ієрархічного впорядкування дозволяє проектувати програму рівень за рівнем, додаючи кожного разу нові відомості для розв’язування проблеми.

Дозволяє проектувати, документувати і супроводжувати бази даних і сховища даних.

Раціональність мистецтва, його здатність «проектувати» існування, визна чати ще не пізнані можливості можна вважати дійсними з огляду на його (мистецтва) участь у науково-технологічному перетворенні світу.

Мабуть, тому, що не приходила й думка в його вперту голову справді проектувати тюрму.