Синоніми до слова Промисловість

Синоніми до слова Промисловість

Приклади використання слова Промисловість

Значне місце в економіці України посідала винокурна промисловість.

Нині чавуноливарна промисловість пересунулась у більш багаті райони Півночі, і ніщо крім цих спустошених гайків та глибоких рубців на тілі землі не нагадує про минуле.

Промисловість і сільське господарство України було вщент зруйновано.

Наприклад, ідея переміщення отвору для нитки з одного кінця голки на другий (до вістря) стало поштовхом до створення швейних машин і здійснило переворот у виробництві одягу та взуття, виникла швейна промисловість.

На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини (металургійна, хімічна, текстильна промисловість) використовується комбінатська виробнича структура.

Трудові армії - одна з форм примусового залучення робочої сили в промисловість та на транспорт у період «воєнного комунізму».

Значно зросла і зміцніла промисловість будівельних матеріалів.

На приклад, корейська сталеливарна промисловість за рівнем ефективності така сама, як американська, однак інші корейські галузі промисловості відстають від відповідних американських галузей.

Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі (промисловість, сільське господарство тощо).

Яким правом правительство російське здерті з нас гроші витрачає на користь російської нації, плекаючи і підтримуючи її науку, літературу, промисловість і так далі?