Синоніми до слова Пропускання

Синоніми до слова Пропускання

Приклади використання слова Пропускання

Якщо раніше режим і процедура пропускання товарів визначалися виходячи з того, хто був суб" єктом зов-нішньоторгової угоди, то зараз головний критерій — об" єкт такої угоди, тобто конкретний товар.

Для передачі цифрових даних їх спочатку перетворюють в аналогові сигнали, а потім кілька одночасних сигнальних потоків мультиплексуються в одну смугу пропускання.

Вимоги до ширини смуг пропускання каналів значно знизилися.

Однією з переваг цієї технології є забезпечення можливості функціонування специфічних додатків, які працюють з великими файлами (мультимедіа або відео) і які потребують гарантованої смуги пропускання.

До неї не включається вода, яка пропускається через гідровузли для виготовлення електроенергії, шлюзування суден, пропускання риби, а також транзитна вода, яка направляється в крупні канали.

Решта десять дверей, спеціально пристосованих для пропускання великих юрб народу , — замкнені.

Магнітне поле створюється під час пропускання електричного струму через соленоїд (рис.