Синоніми до слова Просувати

Синоніми до слова Просувати

Приклади використання слова Просувати

Крім того, коли не збираєтесь стріляти, палець не варто просувати до гашетки.

Завдяки діяльності комерційних представників (повірених) товаровиробник отримує можливість просувати свою продукцію на нові ринки, нарощува-ти обсяги продажу в цільових сегментах ринку, отримувати додаткові конкурентні переваги.

В чисто приватних, ніби принагідних зустрічах, часом і при чарці, старався він просувати українців на різні відповідальні і ключеві позиції в Генеральному Ґубернаторстві, не застережені для німців, у господарських установах, у суді і т. д.

Мартін хоче проводити модернізацію і спеціалізацію — що, по суті, правильно , — але йому заледве вдається просувати свої ідеї і ще важче забезпечувати фінансування.

Проте фірма-оператор повинна активно просувати свої послуги, тобто рекламувати не автомати, а саме свої послуги перед власниками торговельних площ і потенційних місць для установки автомату.

Інтерфейс програми для проведення розподілу збуту між сегментами ринку Проект маркетингу також містить інформацію про товар, який необхідно просувати на ринок або на сегменті ринку, на який спрямовано діяльність служби маркетингу.

Та-ка угода не обмежує права довірителя, який може самостійно або через інших агентів просувати цей же товар на той самий ринок без виплати простому агенту будь-якої винагороди або компен-сації.

Оскільки основна мета реклами — просувати людей у позитивному для фірми напрямі, то для сегмента з позитивним ставленням метою буде підтримування такого ставлення.