Синоніми до слова Протидія

Синоніми до слова Протидія

Приклади використання слова Протидія

У той же час І. Скоропадський за наказом царського уряду намагався протидія ‑ ти спробам наступника Мазепи гетьмана П. Орлика оволодіти Право ‑ бережною Україною.

Межі поширення конфлікту Будь-яка дія, а тим більше протидія, що переростає в конфлікт, має не миттєвий характер, а з’явля ється як тривалий процес, що відбувається у визначений час, у визначеному просторі, за наявності конкретних учасників.

Така позиція могла бути кваліфікована як протидія політичній «лінії партії».

Стратегією другого гравця (економічного середовища) є максимальна протидія щодо реалізації планів СПР.

Протидія небажаним процесам глобалізації полягає в держав-ному втручанні в економічне життя, прикладом чого служать і такі країни Східної Азії, як Тайвань, Сінгапур, Малайзія, Індоне-зія.

Протидія повинна зустрічати кожного ворога, як тільки він буде виявлений.

Отже, ми не могли вплинути на той роз' єднуючий, небажаний, не на нашу користь, нищівний для нації процес, бо за нашими діями послідувала би репресивна протидія КДБ, який тільки й шукав нагоди, щоби нас знову загнати за колючий дріт.

Лише після перетворення України на поліцейську державу протидія з боку МВС стала відчутною.

Протидія основі основ — тисячолітньому досвіду предків та глибококореневим знанням роду, є не що інше, як самопозбавлення духовної наснаги.