Синоніми до слова Протилежність

Синоніми до слова Протилежність

  1. (інше за якостями) крайність
  2. полярність
  3. антитеза
  4. контраст

Приклади використання слова Протилежність

Протилежність не існує між субстанціями та акциденціями, винятком є саме якості.

Ковальчик Станіслав, Загальна метафізика

* Протилежність лезові Оккама, що каструє і накреслює пряму лінію абстракції й раціональности.

Бодріяр Жан, Символічний обмін і смерть

Протилежність цих двох різновидів капіта лістичної діяльності багато в чому відповідає від мінностям між релігійними вченнями їхніх пред ставників.

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.

Протилежність і боротьба між добрими Богами світла й вологи та злими Богами темряви й засухи складала підґрунтя релігійного світогляду давніх індоєвропейців.

Лозко Галина, Пробуджена Енея Європейський етнорелігійний ренесанс

Протилежність ця пояснюється тим, що фінансові ресурси бюджету виступають засобами загального механізму функціонування бюджету, а доходи відповідно висту-пають джерелом їх утворення.

Свірко С., Облік виконання бюджету

Протилежність також пом’як шується, коли містик, який тяжіє до споглядання, вже не стає цілком байдужим до світу і залишаєть ся в ньому, так само як і мирський аскет (мирська містика).

Вебер Макс, Соціологія. Загальноісторичні аналізи.