Синоніми до слова Протилежність

Синоніми до слова Протилежність

  1. (інше за якостями) крайність
  2. полярність
  3. антитеза
  4. контраст

Приклади використання слова Протилежність

  • Протилежність не існує між субстанціями та акциденціями, винятком є саме якості.
  • Протилежність цих двох різновидів капіта лістичної діяльності багато в чому відповідає від мінностям між релігійними вченнями їхніх пред ставників.
  • Протилежність і боротьба між добрими Богами світла й вологи та злими Богами темряви й засухи складала підґрунтя релігійного світогляду давніх індоєвропейців.
  • Протилежність ця пояснюється тим, що фінансові ресурси бюджету виступають засобами загального механізму функціонування бюджету, а доходи відповідно висту-пають джерелом їх утворення.
  • Протилежність також пом’як шується, коли містик, який тяжіє до споглядання, вже не стає цілком байдужим до світу і залишаєть ся в ньому, так само як і мирський аскет (мирська містика).