Синоніми до слова Протиправний

Синоніми до слова Протиправний

Приклади використання слова Протиправний

Розглянемо основні ознаки правопорушення: По-перше, правопорушення — протиправний акт поведінки, тобто такий, що порушує саме правову норму, а не будь-яку іншу із соціальних норм.

Такі дії могли мати протиправний характер і бути виражені у формі адміністративного проступку чи цивільного правопорушення (делікту), які також тягнуть за собою майнову та / чи моральну відповідальність за заподіяну ними шкоду.

Запобіжні адміністративні заходи призначені для того, щоб припинити протиправний вчинок, не дозволити йому розвинутись, мінімізувати збитки.

Серед нічної, ще березневої хурделиці ми відчували пекучий сором перед водієм за свій протиправний та підступний, як удар нижче пояса, жест.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

В ході «умиротворювальної» операції застосовано протиправний принцип збірної відповідальності.

Але за капіталізму такий порядок сприймався вже як протиправний, а нормальним стало вільно розпоряджатися своєю власністю і робочою силою, вільно конкурувати на різних ринках.

Якщо для адміністративних правопорушень такий елемент, як протиправний наслідок (матеріальна шкода) не є обов’язковим, то склад цивільного правопорушення, як правило, передбачає його.

Зміст непрямого умислу полягає в тому, що особа, яка вчинила адміністративний проступок, усвідомлювала протиправний характер своїх діянь (дії або бездіяльності), передбачала його шкідливі наслідки та свідомо допускала їх настання.

Уданому випадку посадова особа або громадянин — власник підприємства повинні усвідомлювати протиправний характер саме своїх дій, а не дій юридичної особи.