Синоніми до слова Протиріччя

Синоніми до слова Протиріччя

Приклади використання слова Протиріччя

На відміну від справ, де висилка ставила апелянта під загрозу поганого поводження, тут висилка вступала в протиріччя зі ст.

В справі улагодження запорозько-татарських конфліктів російські урядовці спиралися на соціальні протиріччя серед козацтва, на старшину, яка б спромоглася утримати запорожців від нападу на татар.

Проте і об" єктивна соціологічна інформація може розглядатись як протиріччя в термінах, адже об" єктивними є лише події, натомість інформаційну цінність вони отримують лише з точки зору оглядача.

Діккенс і Теккерей у своїх творах розкривали класові протиріччя, початок виродження буржуазії).

У країнах із абсолютистською формою правління протиріччя носили гостріший характер і були пов’язані з боротьбою народів цих держав за демократичні перетворення.

Політики не здатні на це через недолугі протиріччя, що роз" єднують їх.

Однією з перших форм, в якій це протиріччя себе виявило, була різниця між богами і людьми, конеч ністю і безконечністю, змінами і незмінністю.

В Україні, яка є одним з найбільш насичених мінеральними ресурсами регіонів світу, за відсутності адекватних природоохоронних заходів розвиток гірничопромислового комплексу прийшов у протиріччя з вимогами сталого розвитку.

Звіт про цей процес є надзвичайно важливим джерелом для кожного чесного історика, тому що він дозволяє дізнатися про всі висловлені тези і побачити їхні протиріччя.

Виходячи з цього, ряд економістів Заходу навіть виділяють певні протиріччя в підходах до проблем ціноутворення, що існують у сферах мікроекономіки, менеджменту та маркетингу.