Синоніми до слова Протиставлення

Синоніми до слова Протиставлення

Приклади використання слова Протиставлення

До основних видів безпосередніх умовиводів належать: а) заперечення; б) перетворення; в) обернення; г) протиставлення предикатові.

Якщо географічне положення України й Польщі, а також слов’ян ське походження їхніх народів спри яло мистецьким зв’язкам, то антагоністичність політичних відносин, навпаки, спричинювала розмежу вання і протиставлення східних і західних традицій.

Менше зрозумілим є таке протиставлення до України з її дуже серединним становищем.

Посилаючись на праці лінгвістів та антропологів, Армстронг доводить, що межі етнічної групи визначаються за «принципом вилучення» чи протиставлення.

Довгий час цей розвиток йшов по направленню протиставлення природного і штучного.

Для відмежування від культурницького етнографізму довоєнних патріотів і для виразного протиставлення підступному «пролетарському інтернаціоналізмові» новий політичний рух прийняв назву «український націоналізм».

В цьому губернатор побачив протиставлення дотепності запорожців царській підступності.

Недарма донині китайці звуть шоси «сухими дорогами» в протиставлення до ідеальної дороги — ріки.

Проте всі ці відшліфування положень богословського вчення відбувалися в рам ках єдиної концепції - протиставлення двох субстанцій, основу якої заклав ще Платон.