Синоніми до слова Професо

Синоніми до слова Професо

Приклади використання слова Професо

— Хіба ти не знаєш, де відведено квартиру професо рові Геннінгу?

Ми сподівалися зустрітися там я професо ром, але його не було.

Учора в редакції «Народної газети» відбулася зустріч газетярського колективу з колишнім професо ром Харківського університету паном О. Равтгавзом, який приїхав з Ізраїлю.

І посміхалася насуплено: «От якби в цю плювачку вкинути й самого „професо ра“ — от було б добре !»

Він носив звання професо ра медицини й астрономії Болонського та Краківського університетів, а згодом був обраний і ректором універ ситету в Болоньї.

Чарлі перевірив пістолет та запасну обойму, витяг з-за пазухи туго обмотаний згорток — рукопис професо ра Сатіапала — і після короткого роздуму поклав його на землю, загорнувши листям.

Як бачимо, образ Берези поданий тут фаховим професо ром етнографії, Володимиром Шухевичем, зовсім покриваєть ся із тим, що ми довідалися від Федьковича.

Нічогенькі пани наїздили собі до Петербурга — настільки зрілого художнього смаку не в кожного тодішнього професо ра естетики було надибати.

Все, що колись вивчалося і лишилося в пам’яті бодай найтьмянішим спогадом, Чарлі намагався пригадати, по новити і досить влучно використати в розмові з професо ром.

Біля картини «В глибинах космо су» Кирило Федотович ніс до носа зіткнувся з професо ром астрономії Присвятським.