Синоніми до слова Професійно

Синоніми до слова Професійно

Приклади використання слова Професійно

У віданні органів соціального захисту — технікуми-інтернати та професійно-технічні училища-інтернати, де інваліди отримують спеціальність, за якою після закінчення навчання працюють.

Організації незалежно від форм власності зобов’язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів освіти робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики.

ми, переважно сільські діти, закачавши рукави, працювали тоді так, ніби нас іще чекали іспити і ніби ми щонайменше мали за спиною професійно технічне училище.

Вони мають забезпечувати навчання персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування відпо-відно до державних стандартів, що базуються на вимогах нового покоління професійно-кваліфікаційних характеристик посад службовців.

Організації незалежно від форм власності зобов’язані надавати учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики.

Ведь это карточка «Каравай-банка» , — так само професійно посміхаючись, сказав він.

В згоді з цим, всі суспільні верстви Нації об' єднюються — відповідно до родів праці, професій і господарських функцій — в професійно-станових орґанізаціях.

За цим підходом точність розрахунку залежить від правильності визначення професійно-кваліфікаційної структури в плановому періоді.

У загальній оцінці професійно-кваліфікаційного рівня враховується участь працівника в системі безперервного підвищення кваліфікації на підприємстві та поза ним.

Тому особливого значення набуває прогнозування професійно-кваліфікаційного попиту на робочу силу як на макро —, так і мікрорівні.