Синоніми до слова Пріоритет

Синоніми до слова Пріоритет

Приклади використання слова Пріоритет

В ієрархії права, що функціонує на території держав — членів Євросоюзу, право цього інтеграційного об" єднання має пріоритет щодо національного права та найвищу юридичну силу і реалізується через пряму дію.

Думається, є сенс у тому, щоб визнати за М. І. Костомаровим пріоритет у започаткуванні наукового напряму, пов’язаного з дослідженням історії української еміграції.

Для керівника важливішим є те, що логічно з’ясовано і зрозуміло, при виборі способу розв’язання конфлікту пріоритет віддавати способу переговорів.

І якщо нині мова втрачає пріоритет в інструментарії першовідкривачів, то це нехай і погана, але сенсаційна новина.

Федеральне законодавство мало пріоритет над законодавством штатів.

Тобто для кожної пари станів економічного середовища можна вказати, що один з них має більший пріоритет (в плані більшої ймовірності настання) або що вони є еквівалентними (мають однакову ймовірність настання).

Такі міжнародні договори також є частиною національного законодавства України і за юридичною силою мають пріоритет над нормативно-правовими актами, у формі яких була надана згода на їх обов’язковість.

Слід було насамперед дослідити людину, визнати її пріоритет.

У найбільш розвинутих правових сім'ях (англосаксонське і романо-германське право) пріоритет відданий людині, її свободі, інтересам, потребам.

За моністичною — внутрішнє та міжнародне право утворюють єдину систему права, в якій у випадку колізії пріоритет надається нормам і принципам міжнародного права.