Синоніми до слова Пріоритет

Синоніми до слова Пріоритет

  1. (на що) першість
  2. примат
  3. перевага

Приклади використання слова Пріоритет

Пріоритет користувача в роботі з технікою є очевидним.

Годун В., Інформаційні системи і технології на підприємствах

Пріоритет стратегічних цілей перед поточними завданнями.

Демяненко С., Менеджмент аграрних підприємств

Пріоритет в західній звітності віддається звіту про прибутки і збитки.

Мец В., Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Пріоритет праці в концепції Кейнса неминуче породив його відношення до капіталу.

Проскурін П., Історія економіки та економічних учень

Пріоритет надається тим з конкуруючих видів продукції, які є найбільш прибутковими.

Андрійчук В., Економіка аграрних підприємств

Пріоритет в отриманні цього гранту мають студенти, які одержали федеральний грант Пелла.

Савченко В., Управління розвитком персоналу

Пріоритет віддається економічним методам, які діють на основі ринкових економічних законів.

Васильченко В., Державне регулювання зайнятості

Пріоритет і-го АЕ щодо результату позначимо через, а множину різних реалізацій пріоритету — через.

Вітлінський В., Економічний ризик: ігрові моделі

Пріоритет військово-промислового комплексу в Радянському Союзі на запровадження і використання досягнень НТР.

Салабай В., Політична історія ХХ ст

Пріоритет дістане розумова праця інженерів, еко-номістів, банкірів, юристів, зайнятих у невиробничій сфері.

Лановик Б., Економічна історія України і світу