Синоніми до слова Пріоритет

Синоніми до слова Пріоритет

 1. (на що) першість
 2. примат
 3. перевага

Приклади використання слова Пріоритет

 • Пріоритет користувача в роботі з технікою є очевидним.
 • Пріоритет стратегічних цілей перед поточними завданнями.
 • Пріоритет в західній звітності віддається звіту про прибутки і збитки.
 • Пріоритет праці в концепції Кейнса неминуче породив його відношення до капіталу.
 • Пріоритет надається тим з конкуруючих видів продукції, які є найбільш прибутковими.
 • Пріоритет в отриманні цього гранту мають студенти, які одержали федеральний грант Пелла.
 • Пріоритет віддається економічним методам, які діють на основі ринкових економічних законів.
 • Пріоритет і-го АЕ щодо результату позначимо через, а множину різних реалізацій пріоритету — через.
 • Пріоритет військово-промислового комплексу в Радянському Союзі на запровадження і використання досягнень НТР.
 • Пріоритет дістане розумова праця інженерів, еко-номістів, банкірів, юристів, зайнятих у невиробничій сфері.
 • Пріоритет у правовому регулюванні було надано пенсійнному забезпеченню, а інші питання соціального забезпечення стали предметом міждержавного співробітництва пізніше.
 • Пріоритет З. Фрейда зумовлений, насамперед, фактом його вільного оперування поняттям «стимул» як таким.
 • Пріоритет позитивного ставлення до представників власної нації (національності) — вияв того, що К. Дойч називав «компліментарністю».
 • Пріоритет у цьому належав японцям, але ті вміли тільки катапультувати бомбу, якою керувала людина: людина з бомбою падала на певну ціль, приміром, на бойовий корабель, знищувала корабель і гинула сама.
 • Пріоритет визначає певну послідовність реалізації різних вимог у часі, що враховується при плануванні робіт та проекту-ванні окремих функціональних підсистем, розробка яких може виконуватися незалежно та послідовно.