Синоніми до слова Публікації

Синоніми до слова Публікації

Приклади використання слова Публікації

— Я зажадаю публікації моїх коментарів і виставлю Карл — мана ідіотом.

Публікації здійснюються з розрахунком на показ у різних сегментах ринку.

Для багатьох компаній, особливо крупних, є звичайною практика публікації звітності, під якою частіше за все розуміється складання звіту у вигляді окремого буклету, доступного всім зацікавленим особам.

Центр не укладає контрактів, не веде прибуткових розробок, не користується асигнуваннями федеральних органів, основне джерело його прибутків — пожертвування від приватних осіб і гонорари за публікації, які часом мають скандальну славу.

Наперед всього, статті і виступи д-ра Мірчука, а також деякі другі публікації в українській пресі за межами України, в яких так чи інакше зачіплюється тема еврейсько-українських відносин.

Номери наших приміток до тексту М. І. Костомарова взято у квадратні дужки. (Ці примітки подано в кінці публікації .)

В основу публікації покладено доповідь, виголошену М. Вебером у науковому товаристві м.

Виходячи з неї, у своїй публікації «Ответ г. Максимовичу» М. Костомаров задавався питаннями: «І чому п.

В одній публікації пишеться, що в пробах вугілля, відібраних з місця викиду, міститься доволі органічних перекисів.