Синоніми до слова Публічний

Синоніми до слова Публічний

Приклади використання слова Публічний

Тим самим фактично заборонявся «публічний» ужиток української мови.

В первісних людей немає «природної» смерти: будь-яка смерть носить соціяльний, публічний, колективний характер, це завжди наслідок чиєїсь злої волі, котру необхідно поглинути ґрупою (жодної біолоґії).

Згідно з французькою доктриною публічний службовець є посадовою особою держави, який одночасно і уособлює державу, і служить їй.

У першій же телефонній розмові з начальством оберштурмфюрер обережно дав зрозуміти, що прибулець поводить себе негідно й перетворює службове приміщення то в шинок, то в публічний дім.

Міжнародні аукціони належать до добровільних і регулярних форм організації торгівлі на зовнішньому ринку, що мають публічний характер, тобто надають можливість усім заінтересованим експортерам та імпортерам брати участь у торгових операціях.

Ну, скажіть, коли б ваша сестра пішла в публічний дім …

Саме тому публічний форум слід розглядати як своєрідний загальнонаціональний семінар.

Наприклад, публічний спалах істерії у двох, здавалося б, незнайомих жінок.

Вона теж належала до консерваторів і дуже чітко розрізняла таємні грішки й публічний скандал.