Синоніми до слова П -тно

Синоніми до слова П -тно

Приклади використання слова П -тно

На підставі норм МКП визначатиметься також, якими конкре-тно нормами, національними або міжнародними уніфікованими, будуть урегульовані дані відносини.

За абсолютної бідності, бідними є частина домогосподарств, які не можуть забезпечити себе необхідною сумою благ, абсолю-тно необхідних для збереження здоров’я і ведення помірно акти-вного трудового життя.

Безпосередньо від роботи підприємства залежать транспор-тно-заготівельні витрати, на які за умов комп’ютеризаці ї склада-ють кошторис і ведуть їх окремий облік за видами, групами, балансовими рахунками матеріальних ресурсів.