Синоніми до слова Реалізація

Синоніми до слова Реалізація

  1. втілення
  2. виконання
  3. здійснення
  4. реалізування
  5. проведення
  6. впровадження
  7. розгортання

Приклади використання слова Реалізація

Реалізація програм, проектів та рішень без цього висновку забороняється.

Його реалізація означає, що з мінімальної кількості даних отримують максимально необхідний для управлінських рішень обсяг інформації.

Реалізація цієї функції на практиці зводилася до централізованого встановлення відповідними державними органами рівнів цін і тарифів на всі види промислової і сільськогосподарської продукції.

Діяльність служби маркетингу в інноваційному процесі умов-но ділять на два напрямки: забезпечення і реалізація.

Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус» Система «Парус-Підприємство» (виробник — корпорація ПАРУС складається з модулів «Парус-Бухгалтерія», «Парус-Реалізація і Склад», «Парус-Адміністратор».

Також триває реалізація п’яти угод та спільних проектів з боку ЄС щодо підтримки ринкових реформ в енергетичному секторі.

В цьому переконують практичні кроки низки аграрних підприємств, що спрямовані на розвиток у себе агро-промислового виробництва з повним циклом: виробництво сільськогосподарської продукції - переробка — реалізація кінцевого продукту споживачам.

Під час виготовлення власної продукції (напівфабрикатів, кондитерських виробів, продуктів харчування) водночас відбувається реалізація їх (торгівля) разом із придбаними на стороні товарами.

Звідси випливає висновок про те, що фундаментальною людською характеристикою постає турбота про сенс буття; відчуття такої турботи та її свідома реалізація і робить людину релігійною.

Високий коефіцієнт прибутковості свідчить, що: ? підприємство успішно контролює рівень затрат, оскільки зменшення відношень затрат — реалізація приводить до підвищення коефіцієнта прибутковості.